Návrh
První krok k uskutečnění vašich snů
Nabídka na zhotovení projektu nábytku
Našim Zákazníkům nabízíme zhotovení projektu kuchyňského nábytku. Projekt vzniká na základě námi provedeného měření nebo na základě rozměrů uvedených zákazníky a rozhovoru provedeného s příštími uživateli kuchyně. Podle pomocných materiálů předaných zákazníkem / fotografie, časopisy, internetové stránky, na kterých jsou zobrazeny kuchyně podle vkusu zákazníka /, jeho dosavadní zvyků, požadavků, pokud jde o typy a umístění domácích spotřebičů, nabízíme provedení funkční a ergonomické kuchyně, která obsahuje nejnovější technická řešení. Projekt lze zhotovit ve 3 verzích:
Technický výkres na papíře
vzniká v sídle firmy v přítomnosti zákazníka na základě jím uvedených rozměrů a podnětů. Na základě výkresu se provádí kalkulace nákladů. Tento projekt je bezplatný. Vzhledem k času, který Vám chceme věnovat při přípravě projektu, Vás žádáme o dřívější rezervaci termínu.
Vizualizace 3D v programu Cad Kuchyně
na základě rozměrů a podnětů zákazníka. Na základě vizualizace je zpracována kalkulace nákladů, kterou zákazník obdrží. Podmínkou zahájení práce na projektu je zaplacení poplatku ve výši 300 PLN v hotovosti nebo převodem. V případě podpisu smlouvy o realizaci projektu na nábytek v naší firmě se poplatek za výše uvedenou službu považuje za zálohu zaplacenou na realizaci objednávky.
Komplexní projektová služba
- podpis smlouvy na zhotovení projektu
- příjezd k zákazníkovi na místo měření
- měření místnosti u zákazníka
- zhotovení projektu s vizualizací 3D v programu Cad Kuchyně
- instalační pokyny (voda, proud, plyn, osvětlení, ventilace, stropní podhledy atd.), pokud jsou vyžadovány
- návrh doporučené soupravy domácích spotřebičů
- předání zákazníkovi projektu v elektronické nebo papírové verzi

Náklady na komplexní projekt kuchyňského nábytku činí od 500 PLN v závislosti na vzdálenosti od místa realizace projektu. V případě podpisu smlouvy o realizaci projektu na nábytek v naší firmě bude poplatek za výše uvedenou službu bude započten do ceny realizace objednávky.
ul. Rogera 1-3
47-400 Racibórz
Pon – Pt 9:00 – 17:00
So 9:00 – 13:00
+48 32 415 36 17
Meble Kolasa
Uskutečnění Above Horizon